01 4387856 :: 9851 242 452 :: 9851 202 997 balioghar2018@gmail.com

 

हामी गर्छौं तपाईंको सपना पुरा

FEEL DIFFERENCE WITH US

 

 

 

 

आवास निर्माणमा तपाईंको सहयोगी

FEEL DIFFERENCE WITH US

 

 

 

हाम्रो बारेमा

बलियो घरमा स्वागत छ

 

उदेश्य

नैतिक धरातलमा उभिएर नेपाली नागरिकहरुलाई एक भुकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधि वलियो, वसोबास गर्न सजिलो र हैसियत अनुसारको सुन्दर आवास भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने वास्तुकला,इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा नक्साहरु तथा निर्माण कार्यका लागि उपयुक्त ब्यबस्थापन सेवा पारदर्शी रुपमा उपलब्ध गराई आधुनिक आवासको सिर्जनामा सहयोग पु-याउने उदेश्ले अभिप्रेरित यो एक ब्यबसायिक अभियान हो।

सेवाग्राही देवो भव:

 

 

हाम्रा सेवाहरु

हामी दिन्छौं उत्कृष्ट सेवा

 

डिजाईन

जग्गाको बनोट र घरको बास्तुअनुसार बास्तुकला डिजाईन

बिश्लेशण

अनुभवी ईन्जिनियरहरुद्वारा संरचना बिश्लेशण

अनुमान

अनुभवी परीमाण सर्भेक्षकहरुद्वारा परिमाण तथा बित्तिय लागत अनुमान

f

छनौट

अनुभवी निर्माण ब्यबसायिको छनौट

U

सुपरिबेक्षण

सुपरिवेक्षणमा अनुभवी अभियन्ताद्वारा निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण

जिम्मेबारी

घर निर्माणको लागि पुर्ण ब्यबस्थापनको जिम्मेबारी

हाम्राे पोर्टफोलियो

हाम्रा केही उत्कृष्ट कामहरु

 

हाम्रा सहकर्मीहरु